Zdalny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych

Dnia 27.05.2020 odbył się zdalny konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej. Wzięło w nim udział 16 osób, które sumiennie się do niego przygotowały oraz wykazały się dużą wiedzą.  Organizatorem konkursu był nauczyciel języka niemieckiego. Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy uczniów o Niemczech, Austrii i Szwajcarii, zachęcenie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy o krajach niemieckojęzycznych – ich historii, kulturze, geografii, polityce, zwyczajach, a także wzbudzenie zainteresowania językiem niemieckim. Konkurs odbył się w formie pisemnej w postaci pytań otwartych. Zadania konkursowe dotyczyły ogólnej wiedzy o trzech krajach niemieckojęzycznych – Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Wszyscy uczestnicy konkursu napisali ten sam test o tej samej porze. Maksymalnie można było uzyskać 37 punktów.

Do grona laureatów trafili:

I miejsce –  Kacper Kwaśniewski (klasa VIII B) 33 pkt.
II miejsce – Katarzyna Zajączkowska (klasa VII A) 27 pkt.
III miejsce – Nina Miszczyk (klasa VII A) 25 pkt.

Wszyscy laureaci – zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają dyplomy oraz  celujący  jako ocenę  cząstkową  z języka niemieckiego.

                                                                                                                                             Martyna Gaworek