Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno – uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły

Kardynał Stefan Wyszyński był człowiekiem, o którym mówiono: Prymas Tysiąclecia, Mąż Stanu, Ojciec Narodu. Jego umiłowanie Ojczyzny i narodu, wielka mądrość i wrażliwość, z jaką odnosił się do spraw ojczystych, dawały korzyści dobru wspólnemu. Służył on bez względu na sytuacje i okoliczności. Często powtarzał: Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno. My, którzy tworzymy społeczność naszej szkoły, co roku przypominamy sobie to wielkie świadectwo wiary naszego Patrona.
Odświętnie ubrani dnia 5 czerwca 2023 roku o godzinie 9.00 uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. Następnie wszyscy przeszliśmy pod pomnik kardynała Wyszyńskiego i złożyliśmy kwiaty, oddając hołd naszemu wielkiemu Patronowi. W kolejnych minutach zgromadziliśmy się w sali gimnastycznej, gdzie nas i naszych gości: burmistrza miasta pana Stanisława Strąka, księdza proboszcza Mariana  Gawinka oraz przewodniczącą Rady Rodziców – panią Monikę Pawlik przywitał pan dyrektor Piotr Makuch. W przemówieniu do zgromadzonych nawiązał on do wartości wypływających z nauk Prymasa Tysiąclecia, a także przywołał dobrze znane nam słowa błogosławionego Od siebie trzeba wymagać najwięcej, które od lat są dewizą naszego działania. Kolejno pan dyrektor zaprosił wszystkich do obejrzenia montażu słowno-muzycznego.

Na wstępie prowadzący Kaja Piróg i Jeremiasz Markiewicz głośno wyartykułowali ideę  przygotowanej części artystycznej, bowiem twórczyniom montażu słowno – muzycznego  zależało na przypomnieniu wyznawanych przez kardynała Stefana Wyszyńskiego wartości- miłości do Ojczyzny i bliźniego, szacunku do drugiego człowieka; do tego, co Bóg nam daje, dobroci, skromności, poświęcenia. Muzyczną oprawę uroczystości przygotowała pani Marzena Wojtkowicz. Pieśni  w wykonaniu chóru i solistów przeplatały się ze słowami wypowiadanymi przez recytatorów, którzy przywoływali słowa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Na zakończenie pan Dyrektor wyraził zadowolenie z tego, że wspólnie razem możemy przebywać. Pan burmistrz podziękował i pogratulował uczniom pięknego występu, natomiast ks. Marian Gawinek podkreślił jeszcze raz, że  życie i działalność naszego Patrona do dziś uczą i wskazują, jak postępować w życiu. Są źródłem niewyczerpanych przykładów jak mówić, jak rozmawiać, by dobro zwyciężyło zło.
Biorąc udział w tak ważnej uroczystości, daliśmy wyraz uznania dla Patrona szkoły- autorytetu reprezentującego wartości bliskie naszej społeczności szkolnej. Wszyscy dobrze wiemy, że słowa uczą, a przykłady pociągają.
Jesteśmy dumni, że nasza szkoła nosi imię Stefana Kardynała Wyszyńskiego, gdyż mamy świadomość, iż młodzi ludzie potrzebują wzoru, aby iść trudnymi ścieżkami naszych czasów.

                                                                                                                  Sylwia Bochenek