Do pobrania

Wyprawka do przedszkola

Zestawy podręczników do religii

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Rodzice

Informujemy, że zgodnie z art. 153 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. PRAWO OŚWIATOWE rodzice dzieci przyjętych w roku szkolnym 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. S. Kard. Wyszyńskiego w Pierzchnicy składają na kolejny rok szkolny deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym. Deklaracje należy składać w terminie od 21 lutego do 4 marca w sekretariacie szkoły. 

Na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych prowadzona będzie rekrutacja zgodnie z harmonogramem – załącznik nr 1 do Zarządzenia burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica nr 326/2022, czyli od 14 do 31 marca 2022r.

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka po raz pierwszy do oddziału przedszkolnego składają wniosek.

Druki deklaracji oraz wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.

Druki do pobrania:

Zarządzenie nr1

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-DZIECKA-DO-ODDZIAŁU-PRZEDSZKOLNEGO-W-SZKOLE-PODSTAWOWEJ-W-PIERCHNICY-NA-ROK-SZKOLNY-sp-pierzchnica-

DEKLARACJA-KONTYNUOWANIA-WYCHOWANIA-PRZEDSZKOLNEGO-W-ODDZIALE-PRZEDSZKOLNYM-W-SZKOLE-PODSTAWOWEJ-W-PIERZCHNICY-1