Do pobrania

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

WYPRAWKA DO PRZEDSZKOLA 2020/2021

Wyprawka dla 3 latka

Wyprawka dla 4 latka

Wyprawka dla 5 latka

Wyprawka dla 6 – latka

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Dokument do pobrania: Wykaz podręczników do religii w klasach I – VIII

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Informujemy, że zgodnie z art. 153 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. PRAWO OŚWIATOWE rodzice dzieci przyjętych w roku szkolnym 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. S. Kard. Wyszyńskiego w Pierzchnicy składają na kolejny rok szkolny deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym. Deklaracje należy składać w terminie od 24 lutego do 6 marca w sekretariacie szkoły. 

Na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych prowadzona będzie rekrutacja zgodnie z harmonogramem – załącznik nr 1 do Zarządzenia burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica nr 130/2020, czyli od 16 do 31 marca 2020r.

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka po raz pierwszy do oddziału przedszkolnego składają wniosek.

Druki deklaracji oraz wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.

Druki do pobrania:

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIERZCHNICA

DEKLARACJA KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zgoda RODO UCZEŃ SP Pierzchnica

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII DLA KLAS I – III i IV – VIII NA ROK SZKOLNY 2019/2020

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII NA ROK SZKOLNY 2019/2020