Dożywianie – opłaty

Opłata za dożywianie w miesiącu październiku:

  • klasy I – VIII – 54,60 zł
  • przedszkole – 65,10 zł

Wpłat za dożywianie można dokonywać:

  • na numer konta 77 8483 0001 2001 0000 9508 0104
  • osobiście w sekretariacie szkoły