Dożywianie – opłaty

Opłata za dożywianie w miesiącu październiku:

  • przedszkole – 62,00 zł
  • szkoła podstawowa – 49,40 zł

Termin opłat do 15 października.

Wpłat za dożywianie można dokonywać:

  • na numer konta 77 8483 0001 2001 0000 9508 0104
  • osobiście w sekretariacie szkoły

INFORMACJA

Drogi Rodzicu!

Przypominamy, że czas pobytu dziecka w przedszkolu to 5 godzin. Jeżeli dziecko przebywa w przedszkolu dłużej, to za każdą rozpoczętą godzinę rodzic ponosi opłatę 1 zł (czyli do godziny 7.00 do godziny 8.00 oraz od godziny 13.30). Przedszkole jest czynne do godziny 16.00.

Opłatę za dodatkowe godziny przebywania dziecka w placówce należy uiszczać na konto szkoły razem z opłatą za dożywianie za dany miesiąc.

DZIĘKUJEMY