Dożywianie – opłaty

Opłata za dożywianie w miesiącu czerwcu:

  • przedszkole – 56,00 zł (16 dni x 3,50 zł)
  • szkoła podstawowa – 45,00 zł (15 dni x 3,00 zł)

Termin opłat do 13 czerwca 2022r. PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT

Proszę o nie zaokrąglanie wpłat. Wpłat należy dokonywać zgodnie z wyliczeniami.

Wpłat za dożywianie można dokonywać:

  • na numer konta 77 8483 0001 2001 0000 9508 0104
  • osobiście w sekretariacie szkoły

INFORMACJA

Drogi Rodzicu!

Przypominamy, że czas pobytu dziecka w przedszkolu to 5 godzin. Jeżeli dziecko przebywa w przedszkolu dłużej, to za każdą rozpoczętą godzinę rodzic ponosi opłatę 1 zł (czyli do godziny 7.00 do godziny 8.00 oraz od godziny 13.30). Przedszkole jest czynne do godziny 16.00.

Opłatę za dodatkowe godziny przebywania dziecka w placówce należy uiszczać na konto szkoły razem z opłatą za dożywianie za dany miesiąc.

DZIĘKUJEMY