Dożywianie – opłaty

Opłata za dożywianie w miesiącu maju 2024:

  • przedszkole – 119,00 zł (17 dni x 7,00 zł)
  • szkoła podstawowa – 70,00 zł (14 dni x 5,00 zł).

Termin opłat do 15 maja 2024r. PROSIMY O TERMINOWE ORAZ PRAWIDŁOWE DOKONYWANIE WPŁAT

Proszę o nie zaokrąglanie wpłat. Wpłat należy dokonywać zgodnie z wyliczeniami.

Wpłat za dożywianie można dokonywać:

  • na numer konta 77 8483 0001 2001 0000 9508 0104
  • osobiście w sekretariacie szkoły

INFORMACJA

Informacja do wypełniania przelewów!

Prosimy o nie wpisywanie w tytule przelewów danych rodziców tylko uczniów.

W tytule przelewu prosimy o podawanie następujących informacji:

Imię i nazwisko ucznia, klasa/oddział przedszkola,miesiąc za który dokonujemy opłaty, wysokość opłaty

Przykładowe tytuły przelewów:

Np.: Jan Kowalski,klasa III, obiad za 11/2022-85,50

Np.: Jan Kowalski,oddział III, dożywianie za 11/2022-104,50

Np.: Jan Kowalski,klasa III, obiad za 11/2022-85,50, Marek Kowalski,klasa VI, obiad za 11/2022-85,50, Anna Kowalski,oddział III, dożywianie za 11/2022-104,50

 

Drogi Rodzicu!

Przypominamy, że czas pobytu dziecka w przedszkolu to 5 godzin. Jeżeli dziecko przebywa w przedszkolu dłużej, to za każdą rozpoczętą godzinę rodzic ponosi opłatę 1 zł (czyli do godziny 7.00 do godziny 8.00 oraz od godziny 13.30). Przedszkole jest czynne do godziny 16.00.

Opłatę za dodatkowe godziny przebywania dziecka w placówce należy uiszczać na konto szkoły razem z opłatą za dożywianie za dany miesiąc.

DZIĘKUJEMY