Wymagania edukacyjne

Szkoła Podstawowa

Przyroda: klasa 4klasa 6

Matematyka: wymagania,klasa 8,  klasa 3

Informatyka:  klasa 4klasa 5,  zajęcia komputerowe klasa 6,  klasa 7,  klasa 8

Plastyka: klasy 4-7,  klasa 3 gimnazjum

Muzyka: klasy 4-7

Technika: klasa 4klasa 5klasa 6

Języka polski: klasa 4, klasa 5klasa 6, klasa 7, klasa 8

Historia i społeczeństwo: klasa 4-6,    klasa 7,   klasa 8

Wychowanie fizyczne: klasy 4-8,   klasa 3

Język angielski: klasa 1klasa 2, klasa 3klasa 4klasa 5 , klasa 6klasa 7 ,  klasa 8,  klasa 3 gim.

Fizyka: klasa 7,  klasa 8,  klasa 3

Chemia: klasy 7-8,  klasa 3

Biologia:klasa 5,   klasa 7,  klasa 8

Język niemiecki: klasa 7,  klasa 8,  klasa 3

Zajęcia artystyczne: klasa 3 gim

Geografia: klasa 5,  klasa 7,  klasa 8,  klasa 3

Edukacja wczesnoszkolna:   klasa 2