Wymagania edukacyjne

Szkoła Podstawowa

Przyroda: klasa 4

Matematyka: klasy 4-7 ,    klasa 8

Informatyka:  klasa 4klasa 5klasa 6klasa 7 , klasa 8

Plastyka:klasa 4-7 

Muzyka: klasa 4-7

Technika: klasa 4klasa 5klasa 6

Języka polski: klasa 4, klasa 5klasa 6 ,klasa 7 ,klasa 8

Historia i społeczeństwo:  klasa 4 ,klasa 5 ,klasa 6klasa 7klasa 8

Wychowanie fizyczne: klasa 4-8

Język angielski:klasa 1klasa 2 ,  klasa 3klasa 4, klasa 5 , klasa 6klasa 7 ,klasa 8

Fizyka: klasa 7,klasa 8

Chemia: klasa 7-8

Biologia: klasa 5 , klasa 6klasa 7,klasa 8

Język niemiecki: klasa 7 , klasa 8

Zajęcia artystyczne: klasa 3 gim.

Geografia: klasa 5 , klasa 6 , klasa 7 , klasa 8

Edukacja wczesnoszkolna: klasa 1 , klasa 2klasa 3