Rada rodziców

Przedszkole

ZARZĄD RADY RODZICÓW:

  1.  Patrycja Kraśniewska– przewodnicząca
  2. Wioletta Łopatowska – z – ca przewodniczącej
  3.  Marta Pasek– skarbnik
  4. Kamila Cieśla-Grychowska – sekretarz

Szkoła Podstawowa

ZARZĄD RADY RODZICÓW:

  1.  Monika Pawlik – przewodnicząca
  2.  Piotr Hendzel – z – ca przewodniczącej
  3.  Magdalena Sikora – skarbnik
  4.  Anna Niedziela – sekretarz