Rada rodziców

Przedszkole

ZARZĄD RADY RODZICÓW:

  1. Chrzanowska Patrycja – przewodnicząca
  2. Małas Sylwia  – z – ca przewodniczącej
  3.  Marta Pasek– skarbnik

Szkoła Podstawowa

ZARZĄD RADY RODZICÓW:

  1.  Monika Pawlik – przewodnicząca
  2.  Sebastian Stęplowski – z – ca przewodniczącej
  3.  Magdalena Sikora – skarbnik