Rada rodziców

Przedszkole

ZARZĄD RADY RODZICÓW:

  1. Karolina Chłond – przewodnicząca
  2. Wioletta Łopatowska – z – ca przewodniczącej
  3. Ewelina Kwiecień – skarbnik

Szkoła Podstawowa

ZARZĄD RADY RODZICÓW:

  1. Monika Pawlik – przewodnicząca
  2. Piotr Hendzel – z – ca przewodniczącej
  3. Joanna Litwin – skarbnik
  4. Anna Niedziela – sekretarz