Rada rodziców

Przedszkole

ZARZĄD RADY RODZICÓW:

  1.  – przewodnicząca
  2.  – z – ca przewodniczącej
  3.  – skarbnik

Szkoła Podstawowa

ZARZĄD RADY RODZICÓW:

  1.  Monika Pawlik – przewodnicząca
  2.  Piotr Hendzel – z – ca przewodniczącej
  3.  Joanna Litwin – skarbnik
  4.  Anna Niedziela – sekretarz