Historia

1819

Historia szkoły w Pierzchnicy sięga XVI wieku, kiedy to według badań profesora Eugeniusza Wiśniowskiego istniała w tym mieście szkółka parafialna. Wiek XIX przyniósł konieczność ponownego powołania do życia szkoły. Zgodnie z zachowanymi dokumentami nastąpiło to 23 lipca 1819 roku, a jej organizatorem był ks. Różycki.

1913

Przez bardzo długi czas szkoła borykała się z problemami lokalowymi. Choć w II połowie XIX wieku wynajmowany lokal spełniał wymogi i był wystarczający na potrzeby społeczności uczniowskiej, to podejmowano próby wybudowania budynku szkolnego. Już na początku XX wieku taki budynek stanął, ale nie spełniał wymogów i jak podaje kronika szkoły został w 1913 roku rozebrany.

1938

W 1938 roku rozpoczęto budowę szkoły o 10 salach, ale jej z różnych przyczyn inwestycja ciągnęła się do lat 50 ? tych XX wieku. Warunki tam panujące też nie należały do najnowocześniejszych. Brakowało przede wszystkim centralnego ogrzewania i kanalizacji. Ze względu na szybki wzrost demograficzny przypadający na lata 70-te zaistniała konieczność dowożenia dzieci z klas I – III do budynku filialnego w Osinach. W latach 90-tych uczniowie uczyli się również w szkole w Skrzelczycach. To wszystko spowodowało podjęcie decyzji o konieczności wybudowania jednej placówki mogącej pomieścić uczniów z całej gminy.

1990

W latach 90-tych XX wieku rozpoczęto więc budowę nowej szkoły, w której najpierw uczyli się uczniowie pierwszych klas gimnazjalnych w związku z wprowadzeniem tego typu szkół.

2000/2001

W roku szkolnym 2000/2001 nastąpiło uroczyste oddanie nowego budynku szkoły podstawowej jak i gimnazjum, które od tej pory funkcjonują w jednym kompleksie.

2003

Od 4 września 2003 roku gimnazjum w Pierzchnicy nosi imię Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

2007

Od 2007 roku placówki funkcjonują, jako Zespół Szkół. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi oraz Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Od tego roku funkcję dyrektora pełni Pan Piotr Makuch.

2017

Następuje zmiana nazwy szkoły. Od tego roku szkoła funkcjonuje, jako Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi.

2018

29 maja 2018 roku nastąpiło uroczyste nadanie imienia Szkole Podstawowej w Pierzchnicy. Od tego momentu nosi ona imię wielkiego Polaka Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W tym roku uroczyście obchodziliśmy 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości.

2019

Od września tego roku funkcję dyrektora pełni p. Piotr Makuch. W związku z opuszczeniem murów szkoły ostatniego rocznika gimnazjum od września tego roku istnieje już tylko Szkoła Podstawowa. W tym roku mija 200 lat istnienia Szkoły w Pierzchnicy.