Oświadczenie woli przyjęcia do przedzkola

Oświadczenie składają tylko rodzice, których dzieci w roku szkolnym 2024/2025 będą po raz pierwszy rozpoczynać naukę w oddziałach przedszkolnych.

Oświadczenie woli