Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

mgr Piotr Makuch
DYREKTOR
mgr Teresa Gwadowska
WICEDYREKTOR
Imię i Nazwisko Przedmiot
mgr Piotr Makuch historia,wos,wychowanie fizyczne
mgr Teresa Gwadowska matematyka
mgr Anna Bekier – Traczyńska język angielski
mgr Sylwia Bochenek język polski
mgr Aldona Borek nauczanie wczesnoszkolne
mgr Karolina Bulanowska pedagog
mgr Jadwiga Czechowska nauczanie wczesnoszkolne
mgr Marzena Domżał informatyka, technika, plastyka
mgr Monika Drapejkowska matematyka, wychowanie fizyczne
mgr Agnieszka Figiel nauczanie wczesnoszkolne, wychowanie fizyczne
ks. Marian Gawinek religia
mgr Martyna Gaworek język niemiecki
mgr Aneta Głuszek język angielski,geografia
mgr Paulina Kalatura nauczanie wczesnoszkolne
mgr Janina Karasińska nauczanie wczesnoszkolne
mgr Agnieszka Kmiecik nauczanie wczesnoszkolne
mgr Mariola Ksel nauczanie wczesnoszkolne
mgr Małgorzata Kula biologia, wdż, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Anetta Kułagowska nauczanie wczesnoszkolne
mgr Anna Makuch nauczanie wczesnoszkolne
mgr Gertruda Majewska – Kapusta matematyka, technika
mgr Barbara Miszczyk nauczanie wczesnoszkolne
mgr Przemysław Paluch informatyka, wychowanie fizyczne
mgr Renata Piątek nauczanie wczesnoszkolne
mgr Katarzyna Powałka nauczanie wczesnoszkolne
mgr Mariola Radomska historia, język polski
mgr Teresa Rokicka język polski
mgr Anna Skuza język angielski
mgr Elżbieta Stępień matematyka,świetlica szkolna
mgr Tomasz Stolarczyk język angielski, wos
mgr Anna Szrek język angielski, język polski
ks. Adam Ślósarek religia
mgr Paweł Ślusarczyk geografia, wychowanie fizyczne
mgr Julita Świerczyna religia
mgr Grażyna Tajer matematyka
mgr Danuta Wacek przyroda
mgr Barbara Walkowicz-Sikora chemia, fizyka
mgr Marzena Wojtkowicz muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne
mgr Agnieszka Wójcik fizyka, wychowanie fizyczne
mgr Edyta Wójcik – Nosol matematyka
Renata Jamorska logopeda