Author: aw

SZANOWNI  RODZICE Informuję, że  zgodnie  z art.153 ust.2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku- PRAWO  OŚWIATOWE  rodzice  dzieci  przyjętych w roku szkolnym 2018/2019 do  oddziałów przedszkolnych w Szkole  Podstawowej w Pierzchnicy  składają  na  kolejny  rok szkolny  deklarację
Czytaj więcej
Przedszkolaki świętowały Dzień Babci i Dziadka.
Czytaj więcej
Uczniowie młodszych klas uczcili Dzień Babci i Dziadka.
Czytaj więcej
Głównymi założeniami tego wyjazdu było podniesienie kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki, wyzwolenie uczuć i emocji-  uwrażliwienie na piękno, a także krzewienie estetyki żywego słowa.
Czytaj więcej
Przedszkolaki obejrzał spektakl " Detektyw Pozytywka"
Czytaj więcej
Działania które zrealizowaliśmy.
Czytaj więcej
W tym roku szkolnym bierzemy udział w projekcie.
Czytaj więcej
Włączyliśmy się do zbiórki pieniędzy na WOŚP.
Czytaj więcej
Pierwsze półrocze uczniowie szkoły zakończyli zabawą choinkową.
Czytaj więcej
Życzenia świąteczne
Czytaj więcej