Geografia kl. 7, 8

Klasa 7 zakres od 30.04.2020r. do 08.04.2020r.
Proszę o powtórzenie informacji z działu „Usługi w Polsce”. Proszę wykonać ćwiczenia powtórzeniowe z zeszytu ćwiczeń oraz zadania powtórzeniowe z podręcznika do zeszytu przedmiotowego.
Realizujemy temat „Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego” Proszę wykonać ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń.
Uwaga zdjęcia wykonanych zadań z zeszytu ćwiczeń oraz prezentację multimedialną z wcześniejszego tygodnia proszę przesłać do dnia 03.04.2020 na adres spgeografia78@onet.eu
Proszę obejrzeć film z linku poniżej.
https://www.youtube.com/watch?v=UeNYkRpo-Ng
https://www.youtube.com/watch?v=cLXiennnlDY
https://www.youtube.com/watch?v=vkaVURZEjTg

Klasy 8 zakres od 30.04.2020r. do 08.04.2020r.
Uczniowie klas ósmej realizują temat Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii. Wykonują ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń. Proszę obejrzeć film z linku poniżej.

https://www.youtube.com/watch?v=a1mHrIWncF0&t=224s
https://www.youtube.com/watch?v=IsMHfMH-yV0
https://www.youtube.com/watch?v=EMN21TcW2C8
Uwaga zdjęcia wykonanych zadań z zeszytu ćwiczeń oraz referat o Stanach Zjednoczonych z wcześniejszego tygodnia proszę przesłać do dnia 03.04.2020 na adres spgeografia78@onet.eu