Język niemiecki

KLASA 7A i 7B

Proszę, aby zeszyty ćwiczeń były uzupełnione do strony 54. Tak, jak było mówione na ostatniej lekcji. Powtórzcie wszystkie wiadomości z działu 3, ponieważ po powrocie do szkoły będzie poprawa sprawdzianu.

KLASA 8A i 8B

Proszę przyswoić słownictwo dotyczące: środków lokomocji, obiektów w mieści oraz czynności w nich wykonywanych. Uzupełnijcie strony 58 i 59 z zeszytu ćwiczeń.

Uczennice piszące egzamin ósmoklasisty z j. niemieckiego proszę o sprawdzanie poczty na bieżąco.

Poprzedni

Następny