Podsumowanie konkursów przedmiotowych dla Szkół Podstawowych

W dniu 30 marca 2015r. w Kielcach odbyło się podsumowanie konkursów przedmiotowych dla Szkół Podstawowych. W ciągu minionego roku szkolnego odbyły się trzy takie konkursy: humanistyczny, języka angielskiego i matematyczno-przyrodniczy. Na pierwszym etapie uczniowie naszej szkoły wzięli udział we wszystkich trzech konkursach, ale do następnych etapów przeszli już tylko uczniowie z konkursu matematyczno-przyrodniczego. Byli to dwaj uczniowie: Filip Ślusarczyk (VIb) i Wojciech Strojwąs (VIa). Oni dwaj reprezentowali naszą szkołę do samego końca i znaleźli się wśród 25 laureatów powyższego konkursu. Chłopcom należą się szczególne gratulacje, ponieważ aby osiągnąć taki sukces, musieli bardzo dużo pracować dodatkowo, nawet w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Konkurs matematyczno-przyrodniczy bowiem wymaga szerokiej wiedzy z zakresu kilku przedmiotów, chociażby matematyki, biologii, geografii.

Nagrodą dla nich, poza satysfakcją, jest fakt zwolnienia z pierwszej części sprawdzianu szóstoklasisty oraz uzyskanie z niej maksymalnej ilości punktów.

Gertruda Majewska-Kapusta