Warsztaty w rezerwacie Białe Ługi i leśniczówce – Niwy Daleszyckie

22.05.2023r. członkowie Szkolnego Koła LOP spotkali się z p. leśnik Beatą Harabin z Nadleśnictwa Daleszyce, która przeprowadziła ciekawe warsztaty w rezerwacie przyrody  Białe Ługi –  jednym z największych rezerwatów torfowiskowych Europy.  Opowiedziała o powstawaniu torfowisk, typach torfowisk oraz o ich znaczeniu  ekologicznym, klimatycznym.

Można było z bliska zobaczyć roślinność torfowiskową :  żurawinę błotną , borówkę bagienną, wątlika błotnego, rosiczkę okrągłolistną, wełniankę, mchy ( płonnik, torfowiec).

Pani leśnik przedstawiła wiele ciekawostek o niszy ekologicznej i siedlisku bobra oraz bociana czarnego.

Drugą część warsztatów na temat : ,, Bioróżnorodność rzek i stawów ‘’ przeprowadziły panie z Ligi Ochrony Przyrody – Kielce. Zajęcia odbyły się w leśniczówce Niwy Daleszyckie.  Przy pomocy przewodników, kluczy do oznaczania roślin i zwierząt , lup można było rozpoznawać w terenie, w bliskim kontakcie z naturą różne gatunki. Dużo emocji sprawiło odławianie m.in. kijanek, pijawek, larw płoszczycy za pomocą podbieraków z pobliskiego stawu .

Po zajęciach odbyły się : wspólne ognisko oraz gry i zabawy sportowe.

                                                                                              Członkowie Szkolnego Koła LOP

Poprzedni