Wewnątrzszkolny konkurs wiedzy „O zdrowie trzeba dbać”

17.12. 2021r. odbyło się wręczenie nagród uczniom , którzy zajęli czołowe miejsca w wewnątrzszkolnym konkursie wiedzy ,, O zdrowie trzeba dbać ‘’.  Nagrody zostały ufundowane przez Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy.

Konkurs wiedzy o zdrowiu odbył się 30.11.2021r. w trzech kategoriach wiekowych :

–  klasy IV  (  19 uczniów ),

– klasy   V – VI  (  15 uczniów ),

– klasy VII – VIII  ( 29 uczniów )

Ogółem do konkursu przystąpiło  63 uczniów.

W celu przygotowania się do konkursu uczniowie  korzystali z  pakietu  materiałów , które szkoła otrzymała po przystąpieniu do projektu ,, Igrzyska Zdrowia ‘’ realizowanego przez ŚCDN.

Test dla klas czwartych składał się z 16 pytań ( 9 zamkniętych, 7 otwartych ) oraz krzyżówki. Test przygotowała p. Danuta Wacek.

Test dla uczniów klas V – VI oraz VII – VIII zawierał 21 pytań ( 11 zamkniętych , 10 otwartych).  Test przygotowała p. Małgorzata Kula.

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną prezentacją , w której m.in. znajdują się wyniki konkursu.

Życzymy wszystkim dużo zdrowia !!!

Podsumowanie konkursu o zdrowiu

                                                                                                Zespół Wychowawczo – Profilaktyczny