Wycieczka do Kielc

8 i 12 czerwca 2015 roku uczniowie klas pierwszych, trzecich, czwartych i piątych   w ramach projektu ,,Wiedza naszym kapitałem” udali się na wycieczkę edukacyjną do Muzeum Narodowego w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach.  Klasy pierwsze, trzecie i czwarte uczestniczyły w warsztatach ,, W tajemniczym ogrodzie”. Na początek zwiedziły Ogród Włoski znajdujący się nieopodal muzeum. Stojąc na pałacowych schodach podziwiali piękny widok – drzewa posadzone w regularnych rzędach, żywopłoty równo przycięte, krzaki róż obsypane pąkami, wysypane białym żwirkiem alejki. Uczestnicy poznawali rośliny rosnące w ogrodzie  i  zrywali pojedyncze listki, które jak się potem okazało wykorzystane były w dalszej części zajęć. Dowiedzieli się, jak zaprojektować ogród oraz poznali znaczenie słów: symetria, ład, harmonia, projekt. Po krótkim spacerze udali się do sali pałacowej, gdzie  praktycznie wykorzystując zdobytą wiedzę projektowali swój wymarzony ogród z zastosowaniem symetrii. Na specjalnych kartach pracy przyporządkowywali zerwane roślinki do ich konturów i oglądali projekty ogrodów na tablicy interaktywnej. W tym samym czasie uczniowie klas piątych po wysłuchaniu krótkiej historii  Pałacu Biskupów Krakowskich i zwiedzając  sale muzealne poszukiwali obrazów przedstawiających pejzaż. Na dłużej zatrzymali się w sali poświęconej malarzom, pejzażystom, związanych z ziemią świętokrzyską, tj. Franciszek Kostrzewski i Józef Szermentowski. Szczególną uwagę uczniów prowadząca zwróciła na obraz Szermentowskiego ,,Widok Chęcin”. Następnie piątoklasiści przeszli do pracowni, gdzie uczestniczyli w warsztatach plastycznych. Ubrani w specjalne fartuchy, wyposażeni w paletę, pędzel i farby przystąpili do pracy. Prowadząca na początek sprawdziła wiedzę uczniów z plastyki. Wymieniali barwy podstawowe, od których praktycznie mieszając farby tworzyli barwy pochodne i dopełniające. Uwieńczeniem warsztatów było malowanie przez każdego uczestnika własnego, autorskiego pejzażu. Wycieczka do Muzeum Narodowego w Pałacu Biskupów Krakowskich była interesującą formą obcowania uczniów ze sztuką, a uzyskana porcja wiadomości, zapewne zaprocentuje w dalszej edukacji.

B. Miszczyk