Aktualności

Podobnie jak w ubiegłym roku, również i w tym,  uczniowie  Zespołu Szkół  w Pierzchnicy wraz z rodzicami, dziadkami i pod czujnym okiem opiekunów:   ks. Marcina Zapały i nauczycieli  B. Miszczyk,  A. Makuch,  P. Makucha,  M. Stępień   i p. E Kozub  uczestniczyli w XIV Świętokrzyskim  Rajdzie 
Czytaj więcej
Dokument do pobrania: Informacja o wynikach
Czytaj więcej
Zapraszamy wszystkich rodziców na pierwsze spotkania w roku szkolnym 3013/2014. Oddziały „0” klasy I – III SP – 17 września godzina 16.30 Klasy IV – VI – 18 września godzina 16.00 Klasy I – III gimnazjum – 19 września godzina 16.00  
Czytaj więcej
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – z załącznikami
Czytaj więcej
W poniedziałek 3 września 2013 roku społeczność naszego Zespołu Szkół uroczyście zainaugurowała rok szkolny 2013/2014. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą  w kościele parafialnym w Pierzchnicy, którą odprawił ks. proboszcz Marian Gawinek, natomiast okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Marcin Zapała. Po uroczystej Mszy, w której wzięli udział 
Czytaj więcej
W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w zeszłym, klasy: I a i I b biorą udział w realizacji projektu finansowanego przez Unię Europejską pod nazwą ?Zostać przedsiębiorczym?- program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum.Ma on na celu przygotowanie do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego wprowadzonego 
Czytaj więcej
Projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy od września 2011r. Finansowany jest w całości ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, podziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 
Czytaj więcej