Apel profilaktyczny pod hasłem: ,,Człowiek stosujący przemoc jest większym niewolnikiem od tego, który cierpi z jej powodu”

9.01.2015r. w Gimnazjum w Pierzchnicy odbyło się przedstawienie profilaktyczne przygotowane przez Szkolny Teatr Profilaktyczny.

Apel był wyrazem stanowczego NIE dla wszelakiego rodzaju agresji, przemocy, cyberprzemocy zataczającej szerokie kręgi we współczesnym świecie.

Tematyka przedstawienia zbiegła się z tragicznymi wydarzeniami w Paryżu.

W związku z tym młodzież przed rozpoczęciem apelu minutą ciszy uczciła pamięć tych, którzy zginęli podczas okrutnego, wręcz bestialskiego ataku terrorystycznego w Paryżu.

Uczniowie przedstawili w różnych formach walkę dobra ze złem.

Duże wrażenie wywołał marsz czarnych sylwetek symbolizujących: zło, agresję, cyberprzemoc, pychę, zazdrość, nienawiść na tle utworu Grzegorza Markowskiego pt. ,,Zło”. Między czarnymi emocjami przemykała biała postać dobra.

W scenkach ,, Szkoła uczuć” młodzież ukazała jak ważną wartością w życiu człowieka jest miłość, przyjaźń, wsparcie drugiego człowieka.

W apelu zostały wykorzystane policyjne dane statystyczne dotyczące różnych form agresji i przemocy ( przedstawione na konferencjach: ,, Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży ” oraz ,, Dzieci sieci – cyfrowa osobowość naszych czasów”).

Uczniowie z dużym zaangażowaniem ukazali odczucia osoby, która staje się ofiarą agresji, przemocy, ale także jakimi emocjami kieruje się oprawca, agresor.

Na szczególne podkreślenie zasługują słowa skierowane do uczniów:

,, Starajmy się w sobie kształtować pozytywne myślenie!

Wyrażajmy jasno i prosto swe zdanie!

Stańmy w obronie kolegi niesłusznie krzywdzonego!

Nauczmy się odmawiać i doradzać szczerze!

Zawiść, zazdrość , obłudę wyrzućmy na śmieci!

Wtedy z dumą i zawsze podniesioną głową

Czas spędzony w szkole bez awantur zleci!

Zgłaszajmy wszelkie przejawy agresji, przemocy

U nauczycieli, rodziców, grup wsparcia

Działanie w obronie krzywdzonych nie jest donoszeniem

lecz odważnym sposobem przemocy odparcia!

Na zakończenie uczniowie wyrazili życzenie , aby nad naszą szkołą jak najczęściej pojawiała się tęcza. Tęcza to most miłości łączący ludzkość całej Ziemi, to znak zgody, przebaczenia, tolerancji, to kolorowa nić łącząca serca przepełnione miłosierdziem.

 Zespół ds. Profilaktyki