Betlejemskie Światło Pokoju Przekazane

W tym roku, już po raz czwarty, zuchy i harcerze Zespołu Szkół w Pierzchnicy w uroczysty sposób przekazały Betlejemskie Światło Pokoju mieszkańcom gminy. Na potrzeby tego wydarzenia stworzony został scenariusz nawiązujący w swej wymowie zarówno bezpośrednio do Świąt Bożego Narodzenia, jak również hasła tegorocznej akcji – ” Zauważ człowieka”. Zawarte w nim treści pełne były odniesień do miłości, wzajemnego szacunku, dostrzegania potrzeb innych ludzi, pomocy bliźniemu, a więc tego, co w tym szczególnym czasie wydaje się niezwykle aktualne i wszystkim bliskie. Nasi podopieczni podczas prób doskonalili swoje umiejętności recytatorskie i wokalne, poświęcając temu mnóstwo wysiłku, czasu, energii, serca, zapału oraz, jak zgodnie twierdzili wszyscy obserwatorzy, mnóstwo talentu. 19 grudnia Betlejemskie Światło Pokoju przekazaliśmy pensjonariuszom Domu Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy oraz Zakładu Opieki Leczniczej w Osinach. Niestety, z powodów od nas niezależnych, nie mogliśmy w tym roku wystąpić w Domu Seniora   im. Sue Ryder  w Pierzchnicy, ale również do mieszkańców tego domu dotarły zuchy z ogniem z Betlejem.                                                                                                                                               20 grudnia  w czasie Mszy Św. o godz. 10.00 w Kościele Parafialnym w Pierzchnicy podczas uroczystego występu na ręce Księdza Proboszcza przekazany został lampion adwentowy  z płomieniem przywiezionym z Groty Narodzenia Pańskiego.                                                                                                                      Dziękujemy wszystkim uczniom Zespołu Szkół biorącym udział w tym przedsięwzięciu za ogromne zaangażowanie, a  także ich rodzicom za wyrozumiałość, wszelką pomoc i życzliwość.

Organizatorzy