Biologia

KLASA 5 a
Zaczynamy nowy dział dotyczący roślin. Proszę przeczytać temat o tkankach roślinnych str. 94 – 97. Następnie proszę wyjaśnić w zeszycie definicję tkanki, wykonać w zeszycie ćwiczenie 3. Str. 97. Uzupełnić ćwiczeniówkę z tematu o tkankach.

KLASA 5 b
Proszę przypomnieć wiadomości o tkankach roślinnych podręcznik str. 94 – 95 i uzupełnić ćwiczeniówkę z tego tematu.

KLASA 6 a
Proszę powtórzyć wiadomości dotyczące ryb. Przystosowania ryb do życia w wodzie oraz znaczenie ryb w przyrodzie i dla człowieka, proszę w zeszycie wykonać ćwiczenie 4 ze str. 92 (podręcznik ) i uzupełnić ten temat w zeszycie ćwiczeń. Proszę o przeczytanie tematu dotyczącego płazów.

https://epodreczniki.pl/a/plazy—zwierzeta-wodno-ladowe/DbCyM1YnM

KLASA 6 b
Proszę o powtórzenie tematu „Gady – kręgowce, które opanowały ląd. ‘’. Wykonać w zeszycie ćwiczenie 4 ze str. 106 (podręcznik ), uzupełnić zeszyt ćwiczeń z tego tematu. Wyjaśnić z zeszycie co to znaczy, że gady są owodniowcami i podać funkcje błon płodowych. Proszę przeczytać nowy temat przegląd i znaczenie gadów.

https://epodreczniki.pl/a/plazy—zwierzeta-wodno-ladowe/DbCyM1YnM

KLASA 6 c
Proszę powtórzyć wiadomości dotyczące ryb. Przystosowania ryb do życia w wodzie oraz znaczenie ryb w przyrodzie i dla człowieka, proszę w zeszycie wykonać ćwiczenie 4 ze str. 92 (podręcznik ) i uzupełnić ten temat w zeszycie ćwiczeń. Proszę o przeczytanie tematu dotyczącego płazów i zwrócenie uwagi na ich przystosowania do 2 środowisk : wodnego i lądowego.

https://epodreczniki.pl/a/plazy—zwierzeta-wodno-ladowe/DbCyM1YnM

KLASA 7 a
Proszę powtórzyć wiadomości dotyczące układu oddechowego. ( po powrocie do szkoły czeka nas kartkówka ). Zapoznać się z nowym tematem dotyczącym higieny i chorób układu oddechowego. Proszę wykonać w zeszycie ćwiczenie 1 i 3 ze str. 148 (podręcznik ).

https://epodreczniki.pl/a/oddychanie/D1BvWZlaa

https://epodreczniki.pl/a/uklad-oddechowy-i-jego-funkcje/DpduCQG5g

KLASA 7 b
Proszę powtórzyć wiadomości dotyczące układu wydalniczego ( po powrocie do szkoły czeka nas kartkówka ). Wykonać proszę w zeszycie ćwiczenia 1 i 4 ze str. 160 ( podręcznik ).

https://epodreczniki.pl/a/oddychanie/D1BvWZlaa

https://epodreczniki.pl/a/uklad-oddechowy-i-jego-funkcje/DpduCQG5g

KLASY 8 a i 8 b
Proszę powtórzyć wiadomości do kartkówki : antagonistyczne i nieantagonistyczne zależności między gatunkami, podać odpowiednie przykłady i opisać na czym polegają. Przypomnieć sobie przystosowania do życia : pasożytów, drapieżców, roślinożerców a także wymienić skutki konkurencji między i wewnątrzgatunkowej . Wymienić różne sposoby polowania drapieżców. W jaki sposób rośliny bronią się przed zjedzeniem ?. Proszę wykonać w zeszycie ćwiczenie 3 ze str. 115 ( podręcznik )

https://epodreczniki.pl/a/zjadajacy-i-zjadani/D17dzZ3q5

https://opracowania.pl/opracowania/biologia/wzajemne-stosunki-miedzy-populacjami-stosunki-antagonistyczne,oid,2205

Poprzedni

Następny