„Dorastajmy bez agresji i przemocy – żyjmy w zgodzie i przyjaźni”

W październiku i w listopadzie w Gimnazjum w Pierzchnicy odbyła się ogólnoszkolna akcja profilaktyczna pt. „Dorastajmy bez agresji i przemocy – żyjmy w zgodzie i przyjaźni”.

W ramach tej akcji każda klasa wykonała następujące zadania :

– zaprojektowanie broszurki pt. „Mam dość agresji, wybieram przyjaźń”,

– przedstawienie symboli przyjaźni  i agresji w formie plakatu,

– opracowanie „Dekalogu przyjaźni” ,

– ułożenie wierszy  i scenek związanych tematycznie z akcją.

Na godzinach wychowawczych  przeprowadzone zostały lekcje dotyczące przeciwdziałaniu agresji, przemocy, mobbingowi.

Wykonano na korytarzu szkolnym gazetkę ścienną.

5 grudnia 2013r. – na zakończenie i podsumowanie akcji odbył apel profilaktyczny  przygotowany przez Szkolny Teatr Profilaktyczny. Podczas apelu uczniowie przedstawiali scenki poruszające problem agresji, przemocy, mobbingu w różnych sytuacjach życiowych. Ukazane zostały przyczyny i konsekwencje agresywnych zachowań. Zwrócono uwagę na wielki skarb (szczególnie w dzisiejszych czasach) – na przyjaźń. Uczniowie przedstawili Dekalog Przyjaźni. Wyraźnie zaakcentowano, że przyjaźń to alternatywa dla agresji, przemocy. Poruszony został także problem uzależnienia od komputera i Internetu. Ta część apelu przebiegała pod hasłem: ,,Wyloguj się do życia, zanim życie Cię ominie!”. Podczas przedstawienia wykorzystano widomości przekazane pedagogom szkolnym, nauczycielom podczas konferencji profilaktycznej: ,, Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – zagrożenia”.

                                                                                                                   Zespół ds.Profilaktyki