Finał konkursu recytatorskiego „Witajcie w naszej bajce”!

19.03.2024 r. odbył się finał XI już edycji konkursu recytatorskiego w naszym przedszkolu.

Osobami odpowiedzialnymi za organizację i przebieg konkursu były panie: Izabela M ller-Idzik, Katarzyna Powałka, Urszula Onacko oraz Agnieszka Armańska przy współpracy z wychowawcami grup.

Konkurs ma na celu:

  • rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji,
  • upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci,
  • rozwijanie zdolności recytatorskich,
  • zainteresowanie dzieci poezją,
  • zachęcanie przedszkolaków do przezwyciężania własnej nieśmiałości poprzez występy przed publicznością.

W tym roku dzieci zaprezentowały wybrane utwory z twórczości Jana Brzechwy oraz każda z grup wykonała piosenkę z „Akademii Pana Kleksa”.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach.

W I etapie konkursu brały udział dzieci z wszystkich pięciu oddziałów przedszkolnych, spośród których wychowawcy wyłonili po 3 uczestników do kolejnego etapu.

W finale gościliśmy 15 dzieci, które zadeklamowały wybrane utwory, zwracając uwagę na poprawny oddech i dykcję.

W skład komisji, która oceniała występy przedszkolaków, weszły: p. Paulina Kalatura,
p. Agnieszka Armańska oraz p. Urszula Onacko.

Przy ocenie dzieci Jury wzięło pod uwagę: stopień opanowania tekstu, poprawność i płynność recytacji oraz ogólny wyraz artystyczny. Po zakończeniu występów komisja oceniająca wyłoniła zwycięzców. W każdym oddziale zostało przyznane I, II oraz III miejsce.

Oddział I

I miejsce – Natalia Frąk

II miejsce – Oliwier Bęben

III miejsce – Kaja Braszczyk

Oddział II

I miejsce – Wiktor Borek

II miejsce – Antonina Jaroń

III miejsce – Liliana Stęplowska

Oddział III

I miejsce – Antoni Dziedzic

II miejsce – Julia Stawiarz

III miejsce – Kuba Marcinowski

Oddział IV

I miejsce – Kaja Miętkiewska

II miejsce – Michalina Jaroń

III miejsce – Laura Wiatrek

Oddział V

I miejsce  – Julia Strójwąs

II miejsce – Natalia Nowak

III miejsce – Szymon Pawłowski

Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę rodziców, którzy poświęcili swój czas na przygotowanie dzieci do konkursu oraz wychowawcom, którzy również włożyli swój wysiłek, aby dzieci zaprezentowały się jak najlepiej.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

                                                                                                                                            Izabela Müller-Idzik