IV Międzynarodowy Projekt Edukacyjny  Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki „Podróżowanie przez czytanie”

Klasa 2a zakończyła realizację międzynarodowego  projektu czytelniczego Czytam z klasą – lekturki spod chmurki. ,,Podróżowanie przez czytanie’’, który składał się z trzech modułów:

I MODUŁ – PODRÓŻE PO POLSCE

II MODUŁ – PODRÓŻE PO EUROPIE

III MODUŁ – PODRÓŻE PO ŚWIECIE

Dzięki poznanym lekturom uczniowie, pogłębiali wiedzę na temat danego miejsca na kuli ziemskiej. Uczestniczyli w pracach plastyczno-technicznych związanych z realizacją poszczególnych modułów.
Udział w projekcie dostarczył dzieciom wielu wrażeń. Zajęcia te przyczyniły się do rozwijania u dzieci kreatywności, twórczego myślenia oraz zwiększenia zainteresowania czytelniczego. Pozwoliły  rozwijać umiejętność słuchania, czytania i pisania. Wpłynęły również na umiejętność współpracy w grupie. Uczniowie byli pasażerami wspaniałych edukacyjnych podróży z książką.

B. Miszczyk