Konkurs wiedzy o patronie Kardynale Stefanie Wyszyńskim

Dnia 6 maja 2016 roku w naszym gimnazjum odbył się pierwszy etap konkursu poświęconego życiu i działalności Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Główne cele konkursu to: pogłębienie wiedzy uczniów na temat osoby Prymasa Tysiąclecia, kształtowanie postaw godnych naśladowania oraz zachęcenie młodzieży do korzystania z różnych źródeł informacji dotyczących Patrona Szkoły. Organizatorami konkursu byli katecheta Sławomir Gwadowski  i Samorząd Uczniowski. W pierwszym etapie konkursu wzięli udział wszyscy uczniowie klas pierwszych gimnazjum, pisali oni test, który składał się z 28 pytań zamkniętych. Sześć osób z najwyższą ilością punktów zakwalifikowało się do  drugiego etapu, który odbył się odbył się 12 maja 2016 r. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą o życiu, nauczaniu Prymasa Tysiąclecia, jego rodzinie, miejscach w których przebywał oraz wartościach jakie głosił i chętnie odpowiadali na wylosowane pytania. Jury po gruntownej analizie wiedzy odpowiadających przedstawiło wyniki konkursu:

I miejsce – Oliwia Błaszczyk kl. I b

II miejsce – Filip Ślusarczyk kl. I a

III miejsce – Wojciech Strojwąs kl. I a

Oficjalne ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem nagród odbędzie się podczas obchodów Dnia Patrona Szkoły – 25 maja.

                                                                                                                                             Samorząd Uczniowski