Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 11 kwietnia 2014 r. w Komendzie Miejskiej Powiatowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyły się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W eliminacjach udział wzięło 19 uczestników ze szkół podstawowych, 19 uczestników ze szkół gimnazjalnych oraz 5 ze szkół ponadgimnazjalnych. Wszyscy uczestnicy byli zwycięscami eliminacji na poziomie gminnym i reprezentowali własne gminy. Naszą gmina była reprezentowana przez uczniów Zespołu Szkół w Pierzchnicy:

Gr. I Szkoły podstawowe: Filip Ślusarczyk uczeń klasy V b.b_170_120_

Gr. II. Szkoły gimnazjalne: Patryk Ślusarczyk uczeń klasy III b

Patryk Ślusarczyk został zwycięzcą eliminacji powiatowych w grupie szkół gimnazjalnych, a Filip Ślusarczyk zwyciężył w zmaganiach na poziomie szkół podstawowych. Obaj będą  reprezentować powiat kielecki w eliminacjach szczeblu wojewódzkim, które odbędą się 23 maja 2014 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja z KP PSP w Kielcach. Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, a wręczane przez Michała Godowskiego – członka Zarządu Powiat Kieleckiego oraz Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej pana st. bryg. Mgr inż. Krzysztofa Janickiego, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Kielcach Ireneusza Żaka .

P. Ślusarczyk