Program „PoczytajMy”

W Szkole Podstawowej  czytanie  najmłodszym i współpraca  z przedszkolem w ramach programu  PoczytajMy  to już tradycja. Cykliczne spotkania z przedszkolakami w ramach programu odbywają się od trzech lat.  W tym roku, od II półrocza swoja przygodę z czytaniem rozpoczęli  uczniowie klasy Ib, którzy z radością spotykali się raz  w tygodniu z dwoma grupami zerówek,  grupą pięciolatków.
Nasze zajęcia rozpoczęliśmy od ustalenia zasad współpracy w grupie, organizacji pracy klubu i  zajęć  na temat ,,Jak powstaje książka?” Efektem  pracy uczniów było wykonanie gazetki ściennej na temat etapów powstawania książki.
Co tydzień, w każdy czwartek czterech uczniów  prezentowało przedszkolakom wybraną przez siebie książeczkę.  Czytali  bardzo chętnie, a  ze względu na ograniczenia czasowe nauczyli się  dzielić zadania, tak  aby każdy uczeń mógł się zaprezentować  młodszym kolegom. Łącznie odbyło się 12 spotkań z różnymi grupami  w przedszkolu  i klasami drugimi.

22 maja 2019r. zorganizowaliśmy podsumuwującą akcję czytelniczą. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od powitania gości piosenką ,,Witamy was” oraz  od wysłuchania czytanych przez pierwszaków książek ,,Kurka złotopiórka”, ,,Tosia i jej pupilki”, ,,Olek i psotny kotek”.
Następnie zaproszeni goście obejrzeli przygotowane specjalnie dla nich przedstawienie ,,Dobroć Marysi” i ,,Na łące”. Po wysłuchaniu i sprawdzeniu, co zapamiętały
z przedstawienia przedszkolaki zaprosiliśmy dzieci do wspólnych zabaw muzyczno – ruchowych i wysłuchania piosenek o czytaniu ,,Zwariowanka” oraz  ,,Poczytaj mi Mamo”. Niespodzianką dla naszych gości była zabawa  rytmiczna połączona z ruchem
i  wystukiwaniem rytmu na kolorowych kartkach, do piosenki Clap, clap.
5 czerwca  w pierwszoklasiści zostali pasowani na czytelnika Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy.

                                                                                                         Barbara Miszczyk