Projekt językowy – Christmas Project

W listopadzie i grudniu nasza szkoła, wspólnie  ze szkołami na Słowacji, Litwie, we Włoszech, Rumunii, Grecji i Armenii realizuje projekt „Christmas Project”.

Celem projektu jest przygotowanie kartek świątecznych i ozdób choinkowych oraz przesłanie ich  do szkół realizujących projekt.  Do udziału w projekcie zostali zaangażowani uczniowie z klas 3-6. Dzieci  samodzielnie wykonują  kartki  z życzeniami świątecznymi i noworocznymi oraz tworzą bożonarodzeniowe ozdoby.