Projekt językowy „My National Culture”

W  listopadzie nasza szkoła, wraz  ze szkołami z Turcji, Grecji, Słowacji i Rumunii przystąpiła do projektu językowego  „My National Culture”, realizowanego w ramach programu E-Twinning .

W grudniu nauczyciele i uczniowie przedstawili siebie,  swoje szkoły, miasta i kraje, aby lepiej się poznać i nawiązać współpracę. Następnie każda szkoła zamieściła na stronie internetowej logo oraz plakat promujący projekt .

Uczniowie wszystkich partnerskich szkół wypełnili  ankietę, dzięki której wyłoniono najbardziej interesujące zdaniem dzieci zagadnienia z zakresu kultury narodowej innych  krajów. Spośród kilkunastu propozycji większością głosów wybrane zostały następujące  tematy: tradycyjne potrawy, historia flagi danego kraju, popularne dziecięce gry i zabawy  oraz tradycyjne sporty. W ramach tych obszarów tematycznych zostaną  zorganizowane działania projektowe. Każdy kraj w ustalonym przez koordynatora terminie przedstawi  informacje dotyczące powyższych zagadnień oraz  przygotuje dla uczniów partnerskich szkół quiz podsumowujący wiedzę dotyczącą  zaprezentowanych zagadnień.

Wspólnym wytworem pracy przy realizacji projektu będzie stworzenie przez uczniów  „Historii podróżnika”, w której każda klasa partnerska napisze opowiadanie o tym, czego nauczyła się w projekcie oraz zilustruje je własnoręcznie wykonanymi rysunkami.

Nauczyciele języka angielskiego