Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017

Dzisiejszego dnia punktualnie o godzinie 8.30 rozpoczęła się Msza św. inaugurująca rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017. W okolicznościowym kazaniu ksiądz proboszcz Marian Gawinek zachęcił wszystkich uczniów do wytężonej pracy, z której pod koniec roku będzie można zebrać owoce w postaci dobrych ocen oraz pozytywnych wyników z egzaminów. Po mszy udaliśmy się do szkoły, gdzie na sali gimnastycznej powitała wszystkich pani dyrektor, wicedyrektor oraz pan wójt Stanisław Strąk. Wszyscy życzyli udanego roku szkolnego, wielu sukcesów i zadowolenia. Nowe wyzwania stoją zarówno przed uczniami, nauczycielami, dyrekcją i rodzicami. Wszyscy mamy nadzieję, że najbliższe dziesięć miesięcy będzie wypełnionych satysfakcjonująca wszystkich pracą.

T. Stolarczyk