Ślubowanie klas I Gimnazjum

„Szukajcie prawdy jasnego płomienia

Szukajcie nowych nieodkrytych dróg” 

Ten fragment hymnu szkolnego Gimnazjum im. S. Kard. Wyszyńskiego w Pierzchnicy był mottem uroczystości ślubowania klas pierwszych gimnazjum, które odbyło się dnia 13 października 2015 roku.

Uczniowie przygotowywali się do tej chwili przez kilka tygodni, ćwicząc zarówno rytuał ślubowania, tekst hymnu szkolnego, jak i część artystyczną. Zostali również zapoznani z zasadami obowiązującymi w nowej szkole. Przystępując do ślubowania na sztandar szkoły, dnia 13 października, stali się pełnoprawnymi uczniami naszego gimnazjum.

Każdą uroczystość szkolną zaszczycają swoją obecnością miejscowe władze gminne – wójt – pan Stanisław Strąk, ksiądz proboszcz Marian Gawinek, przedstawiciele Rady Rodziców – w bieżącym roku szkolnym przewodnicząca – pani Celina Rajca, kierownik Biblioteki Publicznej – pani Danuta Sojda oraz rodzice – przedstawiciele trójek klasowych.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor Zespołu Szkół w Pierzchnicy – pani Bożena Petrus,  witając wszystkich  gości oraz nauczycieli i uczniów. Kolejną część apelu poprowadziła nowo wybrana przewodnicząca samorządu uczniowskiego uczennica klasy II A Sylwia Dziedzic. W atmosferze powagi odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Z rak pani dyrektor przewodniczący klas otrzymali  pamiątkowy „ Akt Ślubowania Uczniów Klas Pierwszych”. W swoim przemówieniu do uczniów pani Dyrektor odniosła się do roty ślubowania, mówiła o godnej postawie ucznia wobec szkoły, nauki, nauczycieli i kolegów. Życzyła pierwszoklasistom sukcesów w nowej szkole, zdobywania jak najlepszych wyników w nauce, różnych konkursach i zawodach, aby czuli się w niej dobrze i bezpiecznie. Następnie rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez grupę uczniów obu klas pierwszych pod opieką pani Teresy Rokickiej. Młodzież zaprezentowała krótką scenkę z życia pewnej każdej klasy na j. polskim. W dalszej części uczniowie prezentowali swoje myśli i odczucia związane z nauką w nowej szkole. Wiersze i narracja w formie refleksji związanej ze szkolną rzeczywistością, marzeniami, nauką, z delikatną nutką humoru przeplatały się wzajemnie w zaprezentowanym scenariuszu, który urozmaiciła piosenka Ewy Farnej  pt. „Tam ,gdzie nie ma już dróg”.

Na zakończenie głos zabrali: pani dyrektor, dziękując uczniom i nauczycielom za przygotowanie uroczystości- paniom Teresie Rokickiej- scenariusz, Monice Drapejkowskiej – dekoracja, Marzenie Wojtkowicz –część muzyczna oraz zaproszeni goście: pan Wójt, ksiądz proboszcz, przewodnicząca Rady Rodziców, którzy w swoich wystąpieniach nawiązali do motta akademii, zachęcając uczniów do godnej postawy wobec nie tylko nauki, ale i życia. Z okazji Święta Edukacji Narodowej  uczniowie i nauczyciele otrzymali od przemawiających serdeczne życzenia wszystkiego najlepszego, wytrwałości oraz sukcesów w nauce i pracy.

                                                    Teresa Rokicka