Spotkanie członków szkolnego koła LOP z przedstawicielkami Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

8.11.2021r. członkowie Szkolnego Koła LOP klas IV – VIII uczestniczyli w prelekcji , którą poprowadziły : p. Inez Romaniec – Clark oraz p. Kinga Jarosz z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami  – Oddział Kielce.

Uczniowie poznali historię powstania Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami , które podejmuje  działania na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienia im niezbędnych warunków bytowania, dba o kształtowanie właściwego stosunku do świata zwierząt , czyni wiele starań w celu rozwiązania problemu bezdomności zwierząt i doskonalenia metod zapobiegania nadpopulacji psów i kotów. Towarzystwo prowadzi inspektorat ochrony zwierząt. Inspektorzy interweniują w sytuacjach, gdzie dzieje się krzywda zwierzętom.

P. Inez Romaniec – Clark w ciekawy sposób przedstawiła uczniom takie zagadnienia jak :

– Czy jesteś odpowiedzialnym właścicielem psa?

– Co chcą Ci powiedzieć Twoje zwierzaki?

Z kolei p. Kinga Jarosz opowiedziała uczniom jak dbać i właściwie pielęgnować  koty , przedstawiła także działania człowieka , które zagrażają ptakom. Wyjaśniła w jaki sposób można chronić te zwierzęta i im mądrze pomagać.

                                                                                                                Opiekunki Szkolnego Koła LOP