Dni profilaktyki

W miesiącu październiku 2021 roku w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy odbyły się zajęcia profilaktyczne o tematyce uzależnień od środków psychoaktywnych zorganizowane przez Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy we współpracy z dyrekcją szkoły.

W projekcie : ,, Zanim nie będzie za późno’’ uczestniczyły dzieci z oddziałów przedszkolnych ,uczniowie klas I – VIII , nauczyciele.

Treści zajęć dostosowane były do wieku odbiorców :

  • uczniowie klas I – III brali udział w warsztatach profilaktycznych ,, Cukierki” ( program rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i MEN),
  • uczniowie klas IV obejrzeli spektakl profilaktyczny : ,, Wyzwanie życia” zaprezentowany przez Teatr Profilaktyczny ,, Kurtyna ‘’ z Krakowa,
  • uczniowie klas V – VIII uczestniczyli w warsztatach ,, Debata ‘’ ( program rekomendowany przez Państwową Agencję rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut psychiatrii i Neurologii oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji).

W ramach projektu ,, Zanim nie będzie za późno ‘’ odbyło się także szkolenie dla nauczycieli SP w Pierzchnicy na temat czynników ryzyka i czynników chroniących w zachowaniach ryzykownych młodzieży.  Warsztaty przeprowadził psycholog z  Pracowni Psychologicznej  ,,Invenio” z Rzeszowa.

Z anonimowych ankiet przeprowadzonych w czasie warsztatów wynika, że zajęcia podobały się uczniom. Zdaniem uczniów takie zajęcia powinny być prowadzone w szkołach.

                                                                                                  Zespół Wychowawczo – Profilaktyczny