Szkolny Konkurs Matematyczny

W ostatnim tygodniu marca w naszym gimnazjum odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny, który składał się z dwóch części, rywalizacji klasowej i indywidualnej. W dniach 24, 25, 27 i 28 marca poszczególne klasy konkurowały ze sobą rozwiązując, podczas przerw międzylekcyjnych, zestawy składające się z 3 zadań matematycznych. Klasa, która najszybciej rozwiązała poprawnie wszystkie zadania dostawała dodatkowy punkt, których maksymalnie można było dziennie zdobyć 13.

Największą ilość punktów uzyskała klasa III b – 41 punktów, wśród klas drugich klasa II b – 40 punktów, a z klas pierwszych klasa I b – 36 punktów.

Wyniki poszczególnych klas:

I miejsce – III b – 41 pkt.

II miejsce – II b – 40 pkt.

III miejsce – III a – 37 pkt.

IV miejsce – I b – 36 pkt.

V miejsce – II a – 34 pkt.

VI miejsce – I a – 32 pkt.

VII miejsce – III c – 29 pkt.

27 marca, na drugiej godzinie lekcyjnej, wszyscy chętni uczniowie zmierzyli się ze sobą w konkursie pt.: „Rachmistrz biegły w liczeniu”, rozwiązując 4 zadania algebraiczne. Do konkursu indywidualnego przystąpiło 13 pierwszoklasistów, 7 drugoklasistów i 14 trzecioklasistów.

Z klas pierwszych najwięcej punktów zdobył Krzysztof Strąk (92%)- kl. I b, z klas drugich Justyna Zapała (95%) – kl. II b, a z klas trzecich Małgorzata Wysocka (100%) – kl. III c.

Zwycięskie klasy i najlepsi uczniowie zostaną nagrodzeni dyplomami. Ponadto za udział w konkursie uczniowie otrzymają cząstkowe oceny z matematyki.

Nauczyciele matematyki