Szkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych

W dniach 27-30 maja odbył się w naszej szkole I etap konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych.

Celem konkursu podobnie jak w latach ubiegłych było propagowanie wiedzy na temat kultury, literatury, języka, historii i geografii Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady. Rozwijanie uzdolnień uczniów, pobudzanie twórczego myślenia, zachęcanie do współzawodnictwa oraz wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.

 Do konkursu przystąpiło 17 uczniów klas I-III. Uczniowie podejmując zadania konkursowe udowodnili iż język angielski nie jest dla nich „językiem obcym”

Do II etapu zgodnie z regulaminem konkursu zakwalifikowało się 11 uczniów. Podobnie jak w pierwszym etapie uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat kultury, geografii i zwyczajów krajów anglojęzycznych. W pierwszym etapie uczniowie wykonywali zadania korzystając z zasobów biblioteki oraz  z Internetu.

II etap odbył się 6 czerwca . Trudność tego etapu  polegała na braku możliwości dostępu do jakichkolwiek materiałów źródłowych- jako iż II etap uczniowie pisali w szkole a nad  przebiegiem czuwała komisja -nauczyciele języka angielskiego.

Zwycięzcami konkursu zostały:                                                                    

1.ŚLUSARCZYK  MARTYNA            II B

2.TRZUSKOWSKA  KATARZYNA  II A

3.GÓRKA  JUSTYNA                          III B

4. LIPA ALEKSANDRA                      II B

5.PIWOWAR MARTYNA                   II A

Zgodnie z regulaminem konkursu wszyscy uczniowie którzy zakwalifikowali się do II etapu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Zwycięska piątka otrzyma nagrody rzeczowe. Wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się w najbliższy czwartek tj.12 czerwca -podczas Dnia Języków Obcych.

Organizator konkursu: Anna Skuza