„Write letters and be penfriends”

We wrześniu nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Write letters and be penfriends”, realizowanego w ramach programu E-twinning.  Jego celem jest nawiązanie korespondencyjnej znajomości z rówieśnikami ze szkół w innych krajach.  Do udziału w projekcie zaangażowani zostali uczniowie klas siódmych i ósmych.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną przesyłanie listów w sposób tradycyjny nie jest możliwe, dlatego uczniowie komunikują się poprzez Internet.

Siódmoklasiści   korespondują z młodzieżą  z Turcji. Piszą do swoich rówieśników tradycyjne listy, a następnie je skanują . Zdjęcia listów przesyłane są do Turcji drogą elektroniczną.

Ósmoklasiści korespondują ze swoimi rówieśnikami  z miejscowości Telde na hiszpańskiej wyspie Gran Canaria. Młodzież z tych klas pisze listy tylko w wersji elektronicznej  i wysyła je  bezpośrednio na adresy mailowe swoich korespondencyjnych przyjaciół.

Uczniowie dzielą się informacjami o swoich rodzinach, miejscu zamieszkania, o szkole,  zainteresowaniach. Niektórzy komunikują się ze swoimi rówieśnikami również za pośrednictwem Instagrama,  Snapchata i Facebooka.

Wymiana korespondencji jest dla uczniów doskonałą okazją do kształtowania sprawności pisania. Ponadto stanowi czynnik motywujący do nauki języka angielskiego, jako narzędzia międzynarodowej komunikacji.

Nauczyciele języka angielskiego