Z wizytą w Filharmonii

2 grudnia 2015 roku uczniowie klas I b,  II a i b wraz ze swoimi wychowawcami: p. D. Kielesińską. P. A. Kułagowską, p. M. Ksel oraz księdzem proboszczem M. Gawinkiem byli na koncercie w Filharmonii im. O. Kolberga w Kielcach. Celem wyjazdu było wprowadzenie młodych ludzi w świat muzyki klasycznej i umożliwienie jej odbioru na żywo. Dla większości dzieci było to pierwsze spotkanie z muzyką poważną. Młodzi melomani wysłuchali koncertu pt.: „ Z wizytą u ciotki Polifonii”. Po zakończeniu widowiska publiczność nagrodziła wykonawców gromkimi brawami i owacjami na stojąco.

Opiekunowie