Zdrowo i wesoło na basenie

Pod takim hasłem uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy uczestniczą w zajęciach na basenie Koral w Morawicy. Nauka pływania rozpoczęła się w październiku 2013r. Celem tych zajęć jest rozwijanie umiejętności pływania, wdrażanie do zdrowych form spędzania wolnego czasu, korygowanie wad postawy oraz poprawianie ogólnej sprawności fizycznej. W zajęciach uczestniczy 43 uczniów. Na prośbę rodziców zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu. Koszty związane z dojazdem oraz opłatę dla instruktorów nauki pływania pokrywa szkoła. Rodzice płacą tylko bilety wstępu.

Pod czujnym okiem instruktorów dzieci rozwijają umiejętność pływania. Początkowo były to zabawy w wodzie następnie ćwiczenia aż po opanowanie umiejętności pływania. Większość uczniów potrafi już pływać na dużym basenie. Niektórzy wykonują skoki do wody samodzielnie lub przy pomocy drążka. Zabawom w wodzie i nauce pływania towarzyszy nastrój zadowolenia i humoru. Po 45 minutach intensywnych ćwiczeń w wodzie pozostałe 15 minut dzieci spędzają na zabawach piłką w wodzie, zjazdach na rurze oraz swobodnych zabawach. Uczniowie bardzo chętnie wyjeżdżają na basen, dni te traktują jak wycieczkę mimo, że po basenie odbywają się zajęcia edukacyjne.

Bezpieczną opiekę w czasie podróży i na basenie zapewniają uczniom wychowawczynie klas Anna Kułagowska i Dorota Kielesińska oraz Paulina Kalatura.

Anna Kułagowska

???????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????