Poznajemy zawód strażaka

W dniu 2 kwietnia uczniowie klasy Ib   z wielką radością powitali w swojej sali  gościa, pana  M. Ślusarskiego, emerytowanego  strażaka  Państwowej  Straży Pożarnej w Chmielniku.
W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, że praca strażaka nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas powodzi i wypadków samochodowych. Cenną wskazówką była informacja, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób oraz w jaki sposób przewidywać  i unikać zagrożeń. Dzieci utrwaliły numery alarmowe 998 i 112 i dowiedziały się, w jakich okolicznościach należy wzywać  straż pożarną.  Pan Maciej  podkreślił, jak ważny jest czas w każdej akcji ratowniczej i właściwe wzywanie pomocy.
Przyszli strażacy dowiedzieli się również jakie cechy powinien posiadać kandydat na strażaka  i jak ważna jest nauka,  by w przyszłości  zrealizować swoje marzenie.

                                                                                                                           B. Miszczyk