CZYTAMY Z KLASĄ lekturki spod chmurki

„CZYTAM Z KLASĄ – lekturki spod chmurki” to międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.  W roku szkolnym 2020/2021 projekt realizowany jest w klasie 3b.  Warto wspomnieć, że projekt uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.
Głównym jego zamierzeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną oraz wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym,  a także rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.
Projekt składa się z trzech MODUŁÓW:
I MODUŁ – jesienny – od 23.09.2020r. do 21.12.2020 r. MAŁA CHMURKA W KRAINIE DRZEW
II MODUŁ – zimowy – od 22.12.2020r. do 20.03.2021 r. MAŁA CHMURKA W KRAINIE ŚNIEGU
III MODUŁ – wiosenny – od 21.03.2021r. do 21.06.2021 r. MAŁA CHMURKA W KRAINIE SŁOŃCA
W pierwszej kolejności  klasa zapoznała się z ideą całego programu –II edycji oraz filmem promocyjnym.  Następnie  z wielkim zaangażowaniem, podczas zajęć w szkole wykonały wszystkie zadania pierwszego modułu.
Postacią przewodnią  w  projekcie jest mała chmurka Tosia, która pokazuje dzieciom problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz zachęca uczniów do rozwiązania bardzo ważnych problemów natury ekologicznej.
Oto sprawozdanie z realizacji zadań I modułu.

                                                                                                                 Barbara Miszczyk