Dni Profilaktyki

W dniach 26 – 27.10.2017r. 3 – osobowa ekipa specjalnie przeszkolonych trenerów przeprowadziła dwa mitingi w formie multimedialnego ,, show” dla młodzieży oddziałów gimnazjalnych II i III. Zajęcia odbywały się w oparciu o żywy i dynamiczny program profilaktyczny : ,, Archipelag Skarbów”. Program ten bazuje na pozytywach, co pokazuje młodym ludziom ich ogromny pozytywny potencjał – zupełnie inaczej niż o młodzieży mówią masowe media. Dwa bloki warsztatów w dwa kolejne dni zamieniły grupę młodzieży w poszukiwaczy skarbów jakimi są: głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji i marzeń. Młodzież otrzymała wskazówki jak trenować siłę charakteru. Ważnym aspektem programu był trening asertywności, w którym uczestnicy mogli ćwiczyć umiejętność przeciwstawiania się negatywnej presji rówieśników.

Omówione zostały takie problemy jak: uzależnienie od seksu i pornografii, mechanizmy związane z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Tematy te były poruszane z dużą delikatnością i powagą. Wykorzystany został cały wachlarz różnych metod pracy z grupą: udźwiękowione prezentacje multimedialne, krótkie filmiki, muzyka, dynamiczne ćwiczenia, do których zgłaszają się ochotnicy nagradzani za udział nie tylko brawami, ale także prezentami. Angażowano młodzież do odpowiadania na pytania, do głosowania, a nawet śpiewania razem z trenerami. Humor przeplatał się z poważnymi treściami w sposób dający młodzieży chwile wytchnienia i odreagowania. Ważnym elementem programu był festiwal twórczości młodzieży . Chętni uczniowie z dnia na dzień  przygotowywali prezentacje, wiersze, piosenki, plakaty na takie tematy jak: ,, Szacunek do dziewczyn i kobiet”, ,, Stop pornografii”, ,, znaczenie trzeźwości od alkoholu w miłości”, ,, Jak sobie radzić ze swoimi tygrysami”.

W ramach programu odbyło się także szkolenie dla nauczycieli, podczas którego prezentowane były wyniki badań nad młodzieżą, wskazówki dotyczące szkolnej pracy profilaktycznej oraz wybrane aspekty wiedzy dotyczącej skutecznych strategii w profilaktyce młodzieżowej.

 

 

Nie zabrakło też spotkania dla rodziców. Szczególny akcent położono na umiejętności dobrej komunikacji, które są niezbędne w wychowaniu nastolatka. Podano wskazówki jak rozmawiać z dorastającymi dziećmi o ich osobistych sprawach, w tym zagadnieniach miłości i seksualności. Rodzice otrzymali ulotki profilaktyczne : ,, Przewodnik po dżungli kontaktów z nastolatkiem”. 

 

 

 

 

,,Dni Profilaktyki w Szkole”  zostały zorganizowane  przez Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy we współpracy z  Dyrekcją  Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy.

                                                                                                                  Zespół Wychowawczo – Profilaktyczny