Egzamin gimnazjalny 2016

W dniach 18, 19 i 20 kwietnia bieżącego roku, uczniowie klas trzecich przystąpili do egzaminu gimnazjalnego. Jak co roku w pierwszym dniu egzaminu gimnazjaliści zmagali się z zadaniami z historii, WOS-u i języka polskiego. Zaskoczeniem dla wielu uczniów był fakt, że na teście z polskiego nie pojawiła się rozprawka, ale charakterystyka bohatera, który wolność uznał za najważniejszą wartość. Z kolei 19 kwietnia o godzinie 9:00 rozpoczął się egzamin z biologii, chemii, fizyki i geografii. Na jego rozwiązanie uczniowie mieli 60 minut. Po godzinnej przerwie rozpoczął się, trwający 90 minut test z matematyki. W ostatnim dniu egzaminu gimnazjaliści rozwiązywali test z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Jeden uczeń pisał egzamin z języka niemieckiego.

Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przesłane do szkół przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Emocji nie brakowało, choć wrażenia po egzaminie były różne mamy nadzieję, że testy nie sprawiły naszym uczniom większych problemów i w czerwcu z satysfakcją będą odbierali wyniki swojej pracy.

 Całość egzaminu przebiegała zgodnie z procedurami, o co zadbali przewodniczący komisji i  ich członkowie.

 

                                                                                                                                             Anna Szrek