Egzamin gimnazjalny 2017

W dniach 19 – 21 kwietnia bieżącego roku, 40 uczniów klas trzecich przystąpiło do egzaminu gimnazjalnego. Jak co roku, w pierwszym dniu egzaminu gimnazjaliści zmagali się z zadaniami z historii, WOS-u i języka polskiego. Z kolei 20 kwietnia o godzinie 9:00 rozpoczął się egzamin z biologii, chemii, fizyki i geografii. Na jego rozwiązanie uczniowie mieli 60 minut. Po godzinnej przerwie rozpoczął się, trwający 90 minut test z matematyki. W ostatnim dniu egzaminu gimnazjaliści rozwiązywali test z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przesłane do szkół przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Emocji nie brakowało, choć wrażenia po egzaminie były różne mamy nadzieję, że testy nie sprawiły naszym uczniom większych problemów i 16 czerwca  z satysfakcją będą odbierali wyniki swojej pracy.

Całość egzaminu przebiegała zgodnie z procedurami, o co zadbali przewodniczący komisji i  ich członkowie.

                                                                                                                                             Anna Szrek