Gramatyka polska w wykonaniu aktorów Krakowskiej Agencji Artystycznej Inwest – Art

Aktorzy z krakowskiej agencji artystycznej panowie: Wojciech Habela i Jacek Lecznar współpracują z naszą szkołą od kilku lat. Zawsze przyjeżdżają z ciekawym programem artystycznym związanym z językiem polskim. Młodzież gimnazjalna oraz uczniowie szkoły podstawowej chętnie uczestniczą w tych spektaklach, które śmiało można nazwać teatralną lekcją j. polskiego. Z zainteresowaniem słuchają i oglądają recytatorsko – dramowe popisy aktorów. Tak też było i tym razem. Dnia 13 kwietnia br. panowie zaprezentowali program poświęcony gramatyce polskiej pt.  „Części mowy odmienne, części mowy nieodmienne, części zdania”, pomyślany jako uzupełnienie wiedzy z języka polskiego. Uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum chętnie wzięli udział w spektaklu, którego temat stanowił powtórzenie wiedzy z gramatyki. Aktorzy w bardzo przystępny, we właściwy sobie – trochę humorystyczny sposób – zaprezentowali temat polskiej fleksji i składni. Aby nie uczynić z niego zbyt nudnego dla uczniów wywodu, wzbogacili swój występ odniesieniami do bajek m.in. Ignacego Krasickiego, Aleksandra Fredry, sonetu Adama Mickiewicza, prezentowali różne ciekawe rymowanki, w których znaleźć można było wiele nieodmiennych części mowy. Niewątpliwym atutem spektaklu było angażowanie uczniów, którzy w końcowej jego części  musieli wykazać się znajomością części mowy i części zdania. W ten sposób dokonali oni podsumowania tej nietypowej lekcji gramatyki, a za poprawne wskazania odpowiedzi otrzymali brawa od aktorów i widzów. Po spektaklu młodzież z uznaniem wypowiadała się o występie. Uczniowie przyznali, że to była interesująca lekcja powtórzeniowa z gramatyki, komplementowali odpowiedzi swoich rówieśników i grę aktorów.

Teresa Rokicka