I miejsce w zbiórce nakrętek od Fundacji Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei

Akcja zbierania nakrętek kontynuowana jest przez Samorządy Uczniowskie już od kilku lat. Początkowo nakrętki przekazywane były rodzicom chorych dzieci. Tylko w zeszłym roku udało się zebrać ponad 500 kg nakrętek dla Stasia Gos ze Strawczyna, na zakup protez.

Od września 2015 roku podjęliśmy współpracę z Fundacją Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei”. Do grudnia 2015 roku zebraliśmy trzydzieści 120 litrowych worków nakrętek, zbiórka nadal jest kontynuowana. Zaangażowanie uczniów przyczyniło się do zajęcia I miejsca w zbiórce nakrętek, za co szkoła została doceniona i wyróżniona dyplomem oraz statuetką.

Idea pomocy dzieciom nie jest więc obca uczniom naszej szkoły. W akcję włączyła się cała społeczność szkolna od przedszkolaków do gimnazjalistów i  choć przewodzą w niej uczniowie szkoły podstawowej to najważniejsze jest kształtowanie wrażliwości i empatii, a niewielki wysiłek może pomów potrzebujących.