III Gminny Konkurs Historyczny

Od 2011 r. corocznie  1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W Szkole Podstawowej w Pierzchnicy włączamy się w to wydarzenie organizując Gminny Konkurs Historyczny „Żołnierze Wyklęci – Cześć Ich Pamięci”. W tym roku odbyła się jego trzecia edycja.

Patronat honorowy nad naszym przedsięwzięciem objęli: Senator RP Krzysztof Słoń, Poseł na Sejm RP Bogdan Latosiński, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, Starosta Kielecki Mirosław Gębski, Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica Stanisław Strąk.

Podobnie jak w roku ubiegłym, konkurs przeprowadzony został w trzech kategoriach wiekowych. Uczniowie klas I – III SP rywalizowali w konkursie plastycznym, uczniowie klas IV – VI oraz klas VII – VIII i oddziałów gimnazjalnych w konkursie wiedzowym poświęconym w tym roku kobietom niezłomnym.

Konkurs wiedzowy przeprowadzony został 1 marca. Wzięli w nim udział zarówno uczniowie z Pierzchnicy, jak i ze Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Drugni. Tego samego dnia miało miejsce podsumowanie konkursu oraz nagrodzenie zwycięzców. W wydarzeniu tym uczestniczyli znamienici goście: Senator RP Krzysztof Słoń, Poseł na Sejm RP Bogdan Latosiński, Wicestarosta Kielecki Mariusz Ściana, Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica Stanisław Strąk, dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni Elżbieta Stemplewska, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy Danuta Sojda.

W poszczególnych kategoriach nagrody otrzymali:

klasy I – III – konkurs plastyczny:

I miejsce Julia Wrzesień

II miejsce Zuzanna Świercz

III miejsce  Maja Kwiecień                                                                                                                        Wyróżnienia:

Karol Pietrusik,

Filip Osman,

Maja Ziembicka

klasy IV – VI:  

I miejsce Katarzyna Zajączkowska

II miejsce Szymon Garlicki

III miejsce Nina Miszczyk

klasy VII – VIII oraz oddziały gimnazjalne : 

I miejsce Joanna Strąk

II miejsce Weronika Makuch

III miejsce Julia Makuch.

Fundatorami nagród byli: Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy, Senator RP Krzysztof Słoń,  Poseł na Sejm RP Bogdan Latosiński  oraz IPN Delegatura w Kielcach.

Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny poświęcony tematyce Żołnierzy Wyklętych bardzo gorąco przyjęty przez widzów.

Nasza inicjatywa spotkała się z dużym uznaniem ze strony szacownych gości, którzy nie szczędzili słów uznania zarówno dla uczestników konkursu za bardzo dużą wiedzę, jak i osób występujących podkreślając ich ogromne zaangażowanie oraz talent i umiejętności.

Osobami bezpośrednio biorącymi udział  w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu oraz części artystycznej byli: Piotr Makuch, Jadwiga Janus, Mariola Radomska, Sylwia Bochenek, Marzena Domżał, Gertruda Majewska – Kapusta.

Piotr Makuch