Jasełka

Tradycją w naszej szkole stają się już corocznie odgrywane przez wszystkich uczniów klas VI jasełka bożonarodzeniowe. Ostatniego dnia przed świąteczną przerwą oglądamy fantastycznie przygotowany występ w ciekawy i oryginalny zawsze sposób nawiązujący do biblijnych wydarzeń sprzed 2000 lat. Narodziny Jezusa dały początek nowej erze w dziejach ludzkości, a my w naszej szkole staramy się upamiętnić ten czas pokazując jasełka, widowisko o Bożym Narodzeniu.

Serdecznie dziękujemy klasom VI a i VI b oraz paniom Jadwidze Janus, Marioli Radomskiej, Danucie Wacek oraz panu Sławkowi Gwadowskiemu za piękny i pouczający spektakl o Narodzeniu Pańskim.

T. Stolarczyk