Kwesta w ramach obchodów XIII Dnia Papieskiego

13 października harcerze z 44 Drużyny Starszoharcerskiej i zuchy z gromady zuchowej w Pierzchnicy kwestowali w ramach obchodów XIII już Dnia Papieskiego. Tegoroczne uroczystości odbywały się pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Dialogu”, ponieważ błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II był mistrzem dialogu. Dzień Papieski obchodzony jest co roku w niedzielę poprzedzającą 16 października. Jest on pamiątką wyboru Karola Wojtyły na papieża. W niedzielę przed kościołem parafialnym w Pierzchnicy harcerki i zuchy przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która wspiera zdolne dzieci z ubogich rodzin Program stypendialny fundacji polega na przyznawaniu stypendiów szczególnie uzdolnionej i jednocześnie ubogiej młodzieży szkolnej z zaniedbanych terenów wiejskich i małych miast. Parafianie chętnie dzielili się swoimi ofiarami, harcerkom udało się zebrać 728 złotych i zuchom ponad 200 zł. Pieniądze te zostały wpłacone na konto fundacji. Należy podkreślić, że harcerze kwestowali już po raz dziesiąty i zadeklarowali chęć udziału w zbiórce pieniędzy również w kolejnych latach.

k (1024x768) k1 (1024x768)