Piknik niepodległościowy

30 września 2021 r.

Impreza tematyczna zatytułowana „Piknik niepodległościowy” to część dużego projektu realizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Pierzchnicy we współpracy z naszą szkołą. Jej celem było wzmacnianie poczucia wspólnoty narodowej poprzez udział w części artystycznej oraz tzw. zadaniowej, podczas której nasi uczniowie zmagali się z powierzonymi im poleceniami.

Wydarzenie otworzył dyrektor szkoły Piotr Makuch oraz kierowniczka biblioteki Jolanta Adamska. Powitali przybyłych gości, w tym burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica Stanisława Strąka, nauczycieli, wychowawców świetlic Aktywator oraz oczywiście uczniów. Swoją obecnością uświetnili imprezę żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy przy okazji pokazali nam podstawy musztry.

Nasi uczniowie oraz absolwenci skupieni wokół świetlic Aktywator zaprezentowali się przed publicznością recytując wiersze oraz śpiewając patriotyczne piosenki. Kajetan Paszkowski przybliżył nam również postać Marszałka Piłsudskiego, którego wkład w polską niepodległość jest bezsporny.

Po części artystycznej przyszedł czas na zadania. Było ich mnóstwo. Uczniowie, podzieleni na mniejsze grupy wykonywali prace plastyczne i brali udział w rozgrywkach zręcznościowych. Zabawa była znakomita. Trochę szkoda, że pogoda nie dopisała i nie mogliśmy wyjść na zewnątrz.

Podsumowując, piknik był zdecydowanie udany i na pewno jego cele zostały osiągnięte. Wszyscy świetnie się bawili ucząc się przy okazji, że wolność i niepodległość to ogromne wartości, o które trzeba dbać każdego dnia.

T. Stolarczyk