Podsumowanie  projektu językowego „A journey through the traditions and legends of your village”

W projekcie brało udział pięć szkół-  z Włoch, Polski, Turcji, Słowacji i Portugalii.

W grudniu uczniowie realizujący projekt zaprezentowali swoje zainteresowania, ulubione formy spędzania czasu wolnego oraz informacje dotyczące szkoły. Z pomocą nauczycieli zostały one zamieszczone na platformie E-Twinning, a  do opisów dołączone  zostały awatary uczniów.

Następnie nauczyciele i uczniowie wypełnili  ankietę online dotyczącą tematyki projektu oraz swoich umiejętności w posługiwaniu się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Kolejnym etapem było stworzenie logo projektu. Przedstawiciele wszystkich szkół mogli stworzyć nieograniczoną liczbę logo, korzystając  z dowolnej techniki. Wszystkie propozycje należało zamieścić na platformie, wskazując  to logo, które zdaniem uczniów z każdej szkoły powinno wziąć udział w konkursie na logo reprezentujące cały projekt.

W styczniu chętni uczniowie nagrali krótkie filmiki, prezentujące ich rozmowę z babciami na temat popularnych polskich przysłów i powiedzeń. Filmiki wraz z tłumaczeniem znaczenia przysłów na język angielski zostały zamieszczone na platformie E- Twinning. Również  w styczniu nagraliśmy film prezentujący naszą szkołę.

         

W lutym na platformie Zoom odbyło  się spotkanie online uczestników projektu ze wszystkich szkół. Dzieci przedstawiały swoje imiona, wiek, miejsce zamieszkania, zainteresowania. Mogły spróbować swoich sił w rozumieniu języka i mówieniu, a także zobaczyć rówieśników  z partnerskich szkół.

W marcu dzieci nagrały w aplikacji ChatterPix wypowiedzi dotyczące kościoła w Pierzchnicy     i zwyczajów związanych ze świętowaniem odpustu parafialnego. Nagrania wraz ze zdjęciami   i opisem kościoła i jego patronki zamieszczone zostały w programie graficznym Canva.

         

W kwietniu uczestnicy projektu zamieścili w programie Genial.ly opis świeckich uroczystości celebrowanych przez lokalną społeczność oraz zdjęcia i filmiki prezentujące te uroczystości.

W maju zamieściliśmy w programie Canva prezentację najpopularniejszych polskich mitów i legend.

 

        

W czerwcu w programie Padlet zaprezentowaliśmy opatrzone zdjęciami przepisy na tradycyjne polskie potrawy.

Zgodnie z założeniami projektu,  dzięki pracy przy jego realizacji mogliśmy porównać  tradycje, zwyczaje i legendy  pięciu europejskich krajów.  Wzbogaciliśmy naszą wiedzę, rozwinęliśmy umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oraz mieliśmy możliwość  wykorzystania  języka angielskiego do komunikacji  w formie ustnej i pisemnej.

Nauczyciele języka angielskiego