Święto Konstytucji 3-go Maja

Konstytucja 3 maja była pierwszą nowoczesną konstytucją w Europie i drugą na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych. 223 lata temu, 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. Dokument ten stał się symbolem tradycji niepodległościowych państwa polskiego.

Konstytucja 3 Maja regulowała zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Postanowienia ustawy zasadniczej ustanawiały trójpodział władzy oraz znosiły wolną elekcję i zasadę liberum veto.

Każdego roku uczniowie naszej szkoły celebrują kolejną rocznicę tego wydarzenia. Odśpiewany zostaje hymn państwowy, a występ artystyczny przybliża wszystkim historię i znaczenie uchwalenia Konstytucji przez Sejm Wielki. Naszym patriotycznym obowiązkiem jest oddawanie czci tym, którzy próbowali uczynić z Polski państwo nowoczesne i silne. Dzięki corocznym występom przed szkolną publicznością nasi uczniowie przypominają o tym doniosłym wydarzeniu, jakim było przyjęcie Konstytucji 3 Maja.

T.S.

20140505_120230 (800x600) 20140505_115859 (800x600) 20140505_115747 (800x600) 20140505_115603 (800x600) 20140505_115055 (800x600)